prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

Doświadczenie zobowiązuje

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Kandydat na rektora Politechniki Rzeszowskiej w kadencji 2016 – 2020

Szanowni Państwo!

Trzy kluczowe słowa dla mojego programu wyborczego tworzą akronim PRz:

Przyszłość – uczelnia innowacyjnych badań i nowoczesnych technologii, rozwijająca osobowości, będąca autorytetem w życiu społecznym i gospodarczym regionu, przyjazna mieszkańcom i atrakcyjna dla inwestorów i pracodawców

Rzeczywistość – to radość studiowania od Politechniki Dziecięcej do Politechniki Trzeciego Wieku
i satysfakcja z pracy badawczej i dydaktycznej

Zarządzanie – elastyczne i pełne zaangażowania, które pozwala realizować cele w duchu
akademickiej atmosfery współpracy, życzliwości i wolności twórczości naukowej

arrows